PRP-hoidon rooli

Silmäys olevaan ja tulevaan: PRP-hoidon rooli polven ja lonkan nivelrikon hoidossa

PRP-pistoshoidot ovat viime vuosina nousseet yhdeksi lupaavimmista menetelmistä nivelrikon hoidossa, erityisesti polven ja lonkan alueella. Tämä hoitomuoto hyödyntää potilaan omaa veriplasmaa, joka sisältää runsaasti verihiutaleita ja niiden sisältämiä kasvutekijöitä. Nämä kasvutekijät voivat edistää kudosten korjaantumista ja lievittää nivelten kipua sekä turvotusta.

Perinteisesti nivelvaivoja on hoidettu kortisonivalmisteilla ja synteettisellä hyaluronaatilla, jotka molemmat tarjoavat tilapäistä helpotusta nivelen tulehdukseen ja kipuun. PRP-hoidossa potilaan laskimoverestä eristetään sentrifugoinnin avulla plasma, joka sekoitetaan hyaluronaatin kanssa ja injektoidaan suoraan vaurioituneeseen niveleen.

Tutkimusten mukaan PRP:n ja hyaluronaatin yhdistelmähoito voi olla tehokkaampi kuin kumpikaan hoito yksinään. Vaikutuksen on havaittu kestävän kuudesta kuukaudesta jopa vuoteen, vaikka hoito ei välttämättä tehoa kaikissa tapauksissa. On tärkeää, että potilaan tilanne arvioidaan yksilöllisesti ennen PRP-hoidon aloittamista.

Vaikka PRP-hoitoa on käytetty jo vuosia esimerkiksi rasitusvammojen hoidossa, sen teho nivelrikon hoidossa on vielä suhteellisen vähän tutkittu verrattuna perinteisiin hoitomuotoihin. Kuitenkin nykyinen tutkimustieto, kuten Aw et al. (2021) tekemä systemaattinen katsaus ja meta-analyysi, tukee PRP:n ja hyaluronaatin yhdistelmähoidon käyttöä polven nivelrikon hoidossa, osoittaen sen mahdollisen paremman tehon verrattuna pelkkään PRP-hoitoon.

PRP-hoito tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan nivelrikon hoitoon, jossa hyödynnetään potilaan omaa kehon kykyä parantaa itseään. Vaikka hoito on lupaava, on tärkeää jatkaa tutkimuksia sen tehon, turvallisuuden ja pitkäaikaisten vaikutusten selvittämiseksi.

Kirjallisuutta:

Aw AAL, Leeu JJ, Tao X, Bin Abd Razak HR. Comparing the efficacy of dual Platelet-Rich Plasma (PRP) and Hyaluronic Acid (HA) therapy with PRP-alone therapy in the treatment of knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. J Exp Orthop. 2021 Nov 4;8(1):101. doi: 10.1186/s40634-021-00415-1. PMID: 34735663; PMCID: PMC8569119.