08.12.2013 21.50

Osalle lonkkapotilaista pinnoitetekonivel (BHR) on paras vaihtoehto

Pinnoitetekonivel on rakenteeltaan ja malliltaan erilainen verrattuna ns. kokotekoniveleen. Pinnoitetekonivelen materiaalin ominaisuudet (erityisesti ohuus) mahdollistavat seuraavat potilaan kannalta tärkeät ominaisuudet:

  1. Potilaan reisiluun päätä ja kaulaa ei tarvitse poistaa - tekonivelen asennus on siis omaa luukudosta merkittävästi säästävämpi kuin kokotekonivelessä
  2. Tekonivelen reisikomponentin läpimitta on yleensä vähintään yhtä suuri kuin potilaan oman reisiluun pään läpimitta – tekonivel on tämän ansiosta tukeva ja sijoiltaanmenot ovat harvinaisia
  3. Pinnoitetekonivelen vaihto on todennäköisesti teknisesti helpompaa ja potilasta vähemmän rasittavaa kuin kokotekonivelen vaihto

Pinnnoitetekonivel on tällä hetkellä saatavissa vain metalli metallia vasten liukupareilla (kromikoboltti seokset).  Näin päästään riittävän ohuisiin komponenttien liukupintoihin. Lantiokomponentin ja reisikomponentin läpimittojen välinen ero on pinnoitetekonivelessä 6 mm.  Esimerkiksi keraamisia liukupintoja kokotekonivelessä käytettäessä tämä ero on vähintään 10 mm.

Metalli metallia vasten tekonivelien riskinä on pidetty liukoisessa muodossa olevien metalli-ionien kertymistä kehoon.  Tämän takia näitä tekoniveliä ei suositella esim. lisääntymisiässä oleville naispotilaille. 

Asennusteknisistä syistä pinnoitetekonivel ei sovellu kaikille potilaille. Tavallisimpia syitä ovat reisiluun pään anatomiset poikkeavuudet ja resiluun pään huono luun laatu.

Tekonivelen valinta tehdään ottaen huomioon eri tekonivelvaihtoehtojen edut ja riskit. Nämä arvioidaan erikseen kunkin potilaan kohdalla. Yhdysvaltain korkein lääketieteellinen viranomainen (FDA) on todennut 17. tammikuuta 2013, että pinnoitetekonivel sopii parhaiten nuorehkoille miespotilaille, joilla reisiluun pään läpimitta on suhteellisen suuri (U.S. Food and Drug Administration, 2013).

Tekoniveltä potilaalle valittaessa tulee ottaa huomioon muitakin asioita kuin tekonivelen liukuparin materiaali (Vander Sloten J, Labey L, Van Audekercke R & Van der Perre G, 1998). Itse asiassa liukuparin materiaali rajaa tekonivelen mallivaihtoehtoja.

Koska pinnoitetekonivelleikkauksessa reisiluun pää ja kaula säästetään ja reisiluun pään läpimitta säilyy normaalina, on ymmärrettävää, jos potilaiden mielestä se myös toimii paremmin kuin muut tekonivelet. Tutkimuksissakin on tähän viittaavaa todettu (Issa K, Palich A, Tatevossian T, Kapadia BH, Naziri Q & Mont MA, 2013).

BHR tekonivelen pysyvyys seurantatutkimuksissa on ollut erinomainen. Suomessa tehdyssä seurantatutkimuksessa, jossa leikkaajina oli useita eri kirurgeja, pysyvyys oli 90,7% 10 vuodessa (Reito A, Puolakka T, Elo P, Pajamäki J & Eskelinen A,  2013). Kokeneen ortopedin leikkaamassa potilasmateriaalissa pysyvyys voi kuitenkin olla 98% (McMinn D, 2013). Metallisista liukupinnoista liukeneva kromi ja koboltti ja niiden pitoisuudet elimistössä ovat tällä hetkellä intensiivisen tutkimuksen kohteena.

Lähteet

Issa, K., Palich, A., Tatevossian, T., Kapadia, B.H., Naziri, Q. & Mont, M.A. 2013, "The outcomes of hip resurfacing compared to standard primary total hip arthroplasty in Men", BMC musculoskeletal disorders, vol. 14, pp. 161-2474-14-161.

McMinn, D. 2013, “The Birmingham Hip Resurfacing”. Available: http://www.mcminncentre.co.uk/birmingham-hip-resurfacing.html [08. 12. 2013]

Reito, A., Puolakka, T., Elo, P., Pajamäki, J. & Eskelinen, A. 2013, "Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla", Suomen Ortopedia ja Traumatologia, vol. 36, no. 3, pp. 176-184.

U.S. Food and Drug Administration 2013,  “Metal-on-Metal Hip Implants”. Available: http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/MetalonMetalHipImplants/default.htm [19. 05. 2013].

Vander Sloten, J., Labey, L., Van Audekercke, R. & Van der Perre, G. 1998, "Materials selection and design for orthopaedic implants with improved long-term performance", Biomaterials, vol. 19, no. 16, pp. 1455-1459.