16.02.2013 16.54

Nilkan nyrjähdys – yllättävä selitys pitkittyneelle kivulle

Nilkan nyrjähdykset ovat yleisiä ja niistä yleensä toivutaan nopeasti. Taustalla voi tilanteen pitkittyessä kuitenkin olla myös harvinaisia vammoja, joiden hoitaminen edellyttää kirurgisia toimenpiteitä. Mikäli oireet tai niiden kesto ovat poikkeavia, on nilkka tutkittava uudelleen.

Lohrer, H. 2004, "Combined lateral ankle and calcaneocuboid joint instability", Sportverletzung Sportschaden : Organ der Gesellschaft fur Orthopadisch-Traumatologische Sportmedizin, vol. 18, no. 4, pp. 175-178.

Mcharo, C.N. & Ochsner, P.E. 1997, "Isolated bilateral recurrent dislocation of the calcaneocuboid joint. A case report", The Journal of bone and joint surgery.British volume, vol. 79, no. 4, pp. 648-649.

Punwar, S. & Madhav, R. 2007, "Dislocation of the calcaneocuboid joint presenting as lateral instability of the ankle", The Journal of bone and joint surgery.British volume, vol. 89, no. 9, pp. 1247-1248.

Wainwright, A.M., Parmar, H.V. & Gregg, P.J. 1993, "Calcaneocuboid dislocation in a case of Ehlers-Danlos syndrome", Injury, vol. 24, no. 4, pp. 274.

Lyhennelmä artikkeleista

Tapausselostuksissa kerrotaan kantaluun ja nilkan ulkosyrjän luun (kuboideum) välisen liitoksen löysyydestä ja sijoiltaanmenosta nilkan nyrjähdysvammassa. Kyseinen liitos on osa ns. alemmasta nilkkanivelestä. Tyypillistä näyttää olevan, että vamma jää helposti huomaamatta ja että vammamekanismi on samanlainen kuin tavanomaisissa nilkan nyrjähdyksissä. 

Oma potilastapaukseni

Oma potilaani on täysi-ikäinen koripalloilija, jolla nilkan nyrjähdysvamma ei parantunut normaalisti ja oireet pitkittyivät. Rtg kuvissa ei todettu poikkeavaa. Hän ei kyennyt kunnolla kuormittamaana nilkkaa vamman jälkeen. Kuormitus tuntui oudolta jalkaterän poikkeavan asennon takia. Jalkaterä ikäänkuin kuormittui ulkosyrjältä enemmän. Nilkasta päätettiin ottaa magneettikuva, jossa paljastui kalkaneokuboidaalinivelen (alempi nilkkanivel) sijoiltaanmeno; muissa nivelissä ei ollut poikkeavaa. Hoito oli sen jälkeen kirurginen; nivel laitettiin paikoilleen ja kiinnitettiin kolmella metallipiikillä ja revennyt nivelside korjattiin omalla jännekalvon siirteellä.

Potilastapaus osoittaa, että tavanomaiselta nilkan nyrjähdysvammalta näyttävän tilanteen taustalla voi olla myös kirurgista hoitoa vaativa vamma. Tällaista on syytä epäillä, mikäli oireisto on tavanomaisesta poikkeava tai oireisto kestää pitkään.