11.03.2013 22.04

Hoitoa antavan sairaalan voi itse valita

Potilaalla on oikeus valita julkisessa terveydenhuollossa sairaala, jossa hänet leikataan. Tällä hetkellä en tee leikkauksia julkisen terveydenhuollon yksiköissä.

Lainaus Sosiaali- ja Terveysministeriön tiedotteesta

“Myös erikoissairaanhoidon yksikön voi valita vapaammin vierekkäisten sairaanhoitopiirien muodostaman ns. erityisvastuualueen sisältä. Erikoissairaanhoidon yksikön valinta tehdään aina yhteistyössä lähetteen antavan lääkärin kanssa.

Vuodesta 2014 alkaen potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.” (http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1560084).

Muokattu viimeksi 13.09.2015